۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
شرح وظایف


1-تأئيد و ابلاغ آئين نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و تطبيق تشكيلات طبق مقررات وضوابط مربوطه

2-بازنگري و تأئيد طرح‌هاي توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتي و خصوصي) وپيگيري مراتب

3-اصلاح،‌تأييد، نظارت و مشاركت در تأمين،‌توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي، ‌نيروي انساني ،‌تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز

4-نظارت و تأييد نتايج حاصله ازداده پردازي اطلاعات وارائه راهكارهاي كاربردي

5-تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان،‌پويا سازي وارتقاء سيستم

6-رسيدگي به شكايات و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكلات

7-تأئيدارزشيابي مستمر كاركنان و ارزشيابي كارشناسان مسئول ذيربط

8-نظارت و تأييد اولويت‌ها ،‌اهداف و استراتژي‌هاي تعيين شده

9-نظارت بر حسن تنظيم و تدوين برنامه جامع عملياتي، تأييد نهايي آن و انعكاس به واحدهاي ذيربط

10-همكاري و هماهنگي درون بخشي و جلب مشاركت مردمي تحت نظر مقام مافوق

11-نظارت بر پايش وارزشيابي برنامه‌هاي جاري

12-تأئيدگزارشات نهائي حاصل از پايش و ارزشيابي و انعكاس نتايج و راهكارها به مقام مافوق وسطوح محيطي

13-نظارت بر حسن برگزاري سمينار،‌كارگاه ها و برنامه هاي مربوط به گروه گسترش

14-تلاش در جهت اعتلاء سطح دانش فني و علمي فردي و گروهي

15-شركت در جلسات كميته راهبردي و كميته اجرايي پزشك خانواده

16-انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي‌شود.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
667
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal