۱۳۹۷ شنبه ۲۸ مهر
اخبار
معاون بهداشتي دانشكده از كشف و معدوم سازي بيش از 8 تن موادغذايي فاسد و تاريخ مصرف گذشته توسط بازرسين بهداشت محيط در سطح حوزه تحت پوشش دانشكده در شهريورماه خبر داد.
1398/07/21
معاون بهداشتي دانشكده از كشف و معدوم سازي بيش از 8 تن موادغذايي فاسد و تاريخ مصرف گذشته توسط بازرسين بهداشت محيط در سطح حوزه تحت پوشش دانشكده در شهريورماه خبر داد.
1398/07/21
دومين كميته رفاهي معاونت بهداشتي با حضور معاونين فني و اجرايي و ساير اعضاي اين كميته در سالن اجتماعات برگزار گرديد.
1397/07/10
جلسه نظام مراقب هاي محيطي ويروس پوليو و جست و جوي ويروس در فاضلاب با حضور معاونين فني و اجرايي و كارشناسان بهداشت محيط و مبارزه با بيماري ها در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار گرديد.
1397/07/10
كميته هماهنگي درون بخشي هفته سلامت روان با حضور دكتر جنتي معاون فني، دكترجنگي معاون اجرايي و مديران گروههاي معاونت بهداشتي در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار گرديد.
1397/07/16
Powered by DorsaPortal