۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
نام و نام خانوادگی: مهرناز بامري
شماره تلفن: 37221242
پست الکترونیک:
سمت: مسئول امور مامايي
آدرس: ايرانشهر خيابان بلوچ _ معاونت درمان دانشكده علوم پزشكي

طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal