۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان

نام و نام خانوادگي: وحيده پاد

سمت: كارشناس سلامت سالمندان و ميانسالان

تلفن: 37222292

.....................................................................................................

شرح وظايف 

 -جمع آوري، جمع بندي و تحليل اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به دفتر سلامت سالمندان و ميانسالان

-بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

-همكاري در انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت سالمندان و ميانسالان

-برگزاري كارگاه و سمينار و كنفرانس عملي و ...

-بررسي و شناخت مسائل و مشكلات شهرستانها و همكاري در جهت رفع آنها

-پيشنهاد و همكاري در تهيه و تدارك تجهيزات و ملزومات

-انجام هماهنگي هاي درون بخشي

-اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

-هماهنگي و همكاري با ساير بخشهاي مرتبط در جهت توسعه برنامه هاي سلامت سالمندان و ميانسالان

-همكاري با دفتر سلامت سالمندان و ميانسالان در برنامه تفضيلي

-همكاري در تدوين بودجه پيشنهادي و تخصيص بودجه به شهرستانها

-نظارت، پايش و ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سالمندان و ميانسالان در مراكز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت

-تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

-تعيين شاخص هاي جمعيت سالمندان و ميانسالان

-بارگذاري برنامه عملياتي وزارت بهداشت و درمان

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/12
تعداد بازدید:
545
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal