۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
مسئول واحد

نام و نام خانوادگي: نورمحمد دامني

تحصيلات: دندانپزشك

سمت: مسئول واحد

تلفن: 37225570


.....................................................................................................

شرح وظايف

 

برنامه ريزي براي ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان منطقه تحت پوشش

 

نظارت بر عملكرد واحد هاي بهداشت دهان و دندان تحت پوشش

 

برنامه ريزي واجراء و نظارت بر برنامه هاي اداره سلامت دهان ودندان

 

ارزيابي وضعيت موجود واحد هاي تحت پوشش

 

ارزيابي عملكرد كارشناس مسوولان مراكز تحت پوشش

 

هماهنگي و ارتباط با سازمان هاي برون بخشي و درون بخشي و جلب مشاركت هاي مردمي

 

هماهنگي و نظارت بر اجرا خريد خدمات و واگذاري خدمات بهداشت دهان و دندان

 

هماهنگي نظارت بر اجراي طرح نظام پرداخت مبتني بر عملكرد

 

تهيه برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي واحد

 

جمع آوري وبررسي آمار خدمات بهداشت دهان ودندان

 

بررسي ثبت آمار در پورتال وزارت بهداشت

 

بررسي ثبت آمار ارائه خدمات در سامانه سيب

 

پايش از واحدهاي دندانپزشكي تحت پوشش

 

تعيين فرايند هاي واحد بهداشت دهان ودندان وارتقاء فرآيند ها

 

تهيه مواد مصرفي دارو جهت واحد هاي دندانپزشكي تحت پوشش

 

تهيه مواد مصرفي جهت اجراي طرح ها و برنامه ها

 

تهيه تجهيزات ووسايل مورد نياز واحد هاي دندانپزشكي تحت پوشش

 

برگزاري و همكاري در برنامه ريزي و اجراي كارگاهها وسمينارهاي واحد بهداشت دهان و دندان

 

جذب نيروي انساني طرحي وانتقالي مورد نياز (دندانپزشك)

 

تعيين شاخصهاي دندانپزشكي

 

برنامه ريزي و اجرا پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي

 

رسيدگي به شكايات و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكلات ايشان

 

تهيه و جمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و ارائه آنها

 
بررسي و پيشنهاد توسعه گسترش خدمات (اعم از بخش دولتي و خصوصي)
 
هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش
 

تشكيل وشركت دركميته طرح تحول سلامت دهان و دندان

 
برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1157
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal