۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
مدیرگروه

نام و نام خانوادگي: زينب جلالوند

سمت: مديرگروه

تلفن: 37222292

.....................................................................................................

شرح وظايف 


 تعيين خط مشي و سياستهاي كلي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده در حوزه دانشكده علوم پزشكي

 بررسي و طبقه بندي نيازها و اولويت هاي منطقه اي و تدوين برنامه عملياتي تغذيه و بهداشت خانواده براساس مطالعات و بررسي هاي بعمل آمده

 نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده

 تهيه پروتكلهاي آموزشي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده براساس نيازهاي منطقه اي استخراج شده از تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده

 آموزش و بازآموزي رده هاي مختلف نيروي انساني بهداشت استان براساس پروتكل هاي آموزشي منطقه اي و كشوري

 نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي

 اجراي برنامه هاي آموزشي همگاني در ارتباط با تغذيه و بهداشت خانواده در سطح استان

 طراحي , تهيه و تدوين مطالب و ابزار كمك آموزشي مانند پوستر , جزوه , پمفلت , چارت , پيل بورد , تراكت , و ....

 تهيه متون آموزشي براي مربيان مركز آموزش بهورزي و تربيت ماما روستا

 آموزش و بازآموزي مربيان مراكز آموزش بهورزي و تربيت ماما روستا در خصوص برنامه هاي مربوطه و نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي آموزشي آن مراكز

 طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در خصوص وضعيت تغذيه و بهداشت خانواده در سطح استان جهت دستيابي به نتايج و راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات و تدوين و اجراي برنامه مداخله و اصلاح

 اجراي طرحهاي تحقيقاتي منطقه اي و ملي ارائه شده از سوي دانشگاه و وزارت متبوع در زمينه تغذيه و بهداشت خانواده

 مشاركت با گروه پزشكي اجتماعي و دانشكده بهداشت و پيراپزشكي در امر آموزش دانشجويان

 آموزش گروههاي هدف با همكاري و مشاركت ساير ارگانهاي ذيربط ( آموزش و پرورش , سواد آموزي , كشاورزي , نيروهاي مسلح و ... )

 نظارت برنحوه تأمين و توزيع نيروي انساني واحدهاي بهداشت خانواده سطح استان

 نظارت برتأمين و تجهيز مواد و وسايل مورد نياز واحدهاي بهداشت خانواده سطح استان

 نظارت بر فعاليتهاي ماماهاي شاغل در واحدهاي تسهيلات زايماني و ايجاد زمينه هاي آموزشي براي آنان

 جمع آوري اطلاعات و آمار , تهيه گزارش عملكرد و ارسال آنها به اداره كل بهداشت خانواده

 تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهاي تابعه

 ارزيابي و ارائه پيشنهاد و ايجاد و راه اندازي واحدهاي جديد ارائه دهنده خدمات تغذيه و بهداشت خانواده در سطح استان

 هماهنگي هاي درون بخشي جهت رفع نيازهاي آموزشي و اجرايي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده

 تهيه و پيشنهاد اجراي طرحهاي پايلوت و تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه نتايج جهت تقسيم آن به كل استان

انجام ساير امور مربوط به بخش بهداشت.

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1202
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal