۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
کارشناس برنامه نیازسنجی سلامت

نام و نام خانوادگي: 

تحصيلات: 

سمت: 

تلفن: 37222025

.....................................................................................................

 

شرح وظايف

 

انجام نياز سنجي آموزشي

برنامه ريزي و انجام نياز سنجي آموزشي جهت تعيين اولويت هاي سلامت منطقه

تدريس در كارگاه هاي نيازسنجي

نظارت بر نيازسنجي هاي انجام شده درمراكز وشبكه ها و رفع نقائص موجود

طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و ساير شواهد

توانمند سازي و انتقال مهارت هاي آموزشي و ارتباطي  به اعضاي تيم سلامت  

مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي سلامت و انجام خودمراقبتي اجتماعي

ارزشيابي عملكرد شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي شوراها

انجام بازديدهاي نظارتي از واحدهاي تابعه، تهيه گزارش بازديد و پيگيري موارد نقص

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/27
تعداد بازدید:
660
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal