۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
مسئول واحد

نام و نام خانوادگي: مدينه شهنوازي

تحصيلات: ارشد آموزش بهداشت

 سمت: مسئول واحد 

 

تلفن: 37222025

.....................................................................................................

 

شرح وظايف

تهيه برنامه عملياتي به‌صورت دوره‌اي براي اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، برنامه‌هاي ارتقاي سلامت جامعه و برنامه‌هاي برقراري ارتباط استراتژيك براي ترويج سبك زندگي سالم.

سنجش دوره‌اي سواد سلامت در منطقه تحت پوشش.

تهيه دوره‌اي و منظم گزارش‌ عملكرد برنامه‌هاي آموزش و ارتقاي سلامت و ارسال به مسئولين ذي‌ربط.

پايش و ارزشيابي برنامه‌هاي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، ارتقاي سلامت جامعه و برنامه‌هاي برقراري ارتباط استراتژيك براي ترويج سبك زندگي سالم در حوزه دانشگاه/دانشكده.

هماهنگي‌هاي درون و برون بخشي براي اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، ارتقاي سلامت جامعه و برنامه‌هاي برقراري ارتباط استراتژيك براي ترويج سبك زندگي سالم.

تهيه شاخص‌هاي درصد پوشش برنامه خودمراقبتي سازماني، درصد سازمان‌هاي دولتي حامي سلامت، درصد سازمان‌هاي غير دولتي حامي سلامت، درصد مدارس حامي سلامت تحت پوشش

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
862
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal