۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
کارشناس سلامت اجتماعی

نام و نام خانوادگي: آمنه صبوري

تحصيلات: كارشناس

سمت: كارشناس سلامت اجتماعي

شرح وظايف

*جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز يا شبكه بهداشت

 

*نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

 

*تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

 
*انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه
 

*مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

 

*ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

 

*تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

 

*تشكيل كميته سلامت اجتماعي

 

*برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پايلوت و كشوري كودك آزاري و اصول رفتار با كودكان

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

 

*ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي سلامت اجتماعي ارسال به ستاد معاونت

 
*شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي مربوطه
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1165
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal