۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
کارشناس پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد

نام و نام خانوادگي: مينا ميربلوچزهي

تحصيلات: كارشناس

 

شرح وظايف

 

*جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

 

*جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

 

*نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

 

*تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

 
*انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش
 

*مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

 

*ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

 

*تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

 

*تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

 

*برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

 

*جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

 

*ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

 

*شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

 
*نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1137
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal