۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
کارشناس سلامت روان

نام و نام خانوادگی: مریم ملک نصب

تحصیلات: ارشد

سمت: کارشناس سلامت روان

شرح وظایف

*جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه شناخت بیماریهای روانی در سطح مرکز یا شبکه بهداشت

*نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه

*تهیه و تدوین متون آموزشی خدمات بهداشت روانی

*انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه بهداشت روانی در جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روان
*مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه بهداشت روان
*ایجاد هماهنگیهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها
*تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت روان
*تشکیل کمیته بهداشت روان

*برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته بهداشت روان

*نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری از خودکشی و ثبت موارد

*نظارت بر اجرای برنامه های مهارتهای زندگی و فرزند پروری و حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا

*ارسال گزارش عملکرد برنامه های بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت
*شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی بهداشت روان
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
195
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal