۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
بهداشت محیط

نام و نام خانوادگي: رحمت اله هاشم زهي

سمت: سرپرست گروه

تلفن: 37227940

.....................................................................................................

شرح وظايف گروه مهندسي بهداشت محيط

*بازديدوكنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي.

*بازديدوكنترل بهداشتي مواد غذايي در مرحله توزيع و فروش.

*بازديدوكنترل بهسازي و بهداشتي اماكن عمومي.

*بازديدوكنترل بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي در ماني.

*بازديدوكنترل كيفي و نظارت بر شبكه هاي آب آشاميدني شهري و روستايي.

*بازديدوكنترل بهداشت محيط مدارس و همكاري در رفع مشكلات بهداشتي.

*بازديدوكنترل مراكز يون ساز كه كاربرد پزشكي دارند.

*حضور فعال در برنامه هاي كشوري كاهش اثرات سوانح و بلاياي طبيعي و غير طبيعي.

*نظارت بر جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي خانگي , صنعتي و تجاري و بيمارستاني.

*بررسي در مورد تاثير هواي استنشاقي در سلامت انسان و توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط.

*برنامه ريزي و اقدام در جهت كاهش مصرف دخانيات.

* بازديدوكنترل بهداشت محيط محل نگهداري دام و طيور.

*اجراي پروژه شهر سالم با تاكيد بر توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت.

*اجراي پروژه روستاي سالم با تاكيد بر بهسازي محيط روستا، بهسازي منابع آب آشاميدني، احداث و بهسازي مستراحهاي بهداشتي و اجراي روشهاي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله.

*نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع بهداشتي زباله، فضولات حيواني وفاضلاب منازل.

*رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه مسائل و مشكلات بهداشتي از قبيل دفع غير بهداشتي فاضلاب، زباله، فضولات حيواني، خريد مواد غذايي تقلبي مشكوك به فساد و غيره

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
1389
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal