۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
كارشناس نرم افزار و سخت افزار

نام و نام خانوادگي: ياسر بلوچي

سمت: كارشناس نرم افزار و سخت افزار


.....................................................................................................

 

كارشناس  توسعه شبكه و زيرساخت : اين كارشناس  شامل تمامي فعاليت هاي مربوط به شبكه چه در سطح Passive و چه Active مي باشد. مديريت تمامي شبكه هاي  معاونت بهداشتي و ايجاد زيرساخت هاي موردنياز و ايجاد امنيت در شبكه به عهده اين كارشناس  است.

شرح وظايف:

*نگهداري شبكه هاي معاونت بهداشتي (ارائه سرويس شبكه كارا براي تمامي كاربران)

*ايجاد و راه اندازي شبكه هاي جديد مورد نياز (نيازسنجي شبكه، راه كارهاي پياده سازي، پيگيري اجرا و پياده سازي و ...)

*توزيع و مديريت پهناي باند اينترنت و اجراي سياست هاي كلان اينترنت

*ايجاد و حفظ امنيت لازم براي تمامي سرويسهاي سطح شبكه و دسترسي ها به منابع مختلف – سياست هاي امنيتي نرم افزارهاو سرورها-

*ايجاد ارتباط لازم براي كاربران، مسولين واحدهاي IT و شركت هاي پيمانكار

*پيكربندي امنيتي سرورهاي موجود

*ايجاد سرويس هاي شبكه اي لازم (پست الكترونيك، FTP، ISA و...)

*مديريت كاربران اينترنت (ساعات دسترسي، سطح دسترسي، ...)

*حداقل يك كارشناس بايد بتواند تمامي موارد ذيل را در صورت عدم حضور انجام دهد.

*نصب سيستم عامل و نرم افزارهاي مورد نياز (مثلا SQL Server) و راه اندازي و پيكربندي سرورها آنگونه كه مورد نياز است .

*پيگيري نصب و راه اندازي بخش سروري نرم افزارهاي خريداري شده يا مورد نياز و تعامل با پيمانكار در حوزه سرورها

*دادن ارتباط لازم به پيمانكاران جهت دسترسي به سرورها

*نگهداري سرورها و بانك هاي اطلاعاتي هريك (بروزرساني ويندوز ها، آنتي ويروس ها، پشتيبان گيري از بانك هاي اطلاعاتي و سياست هاي اجراي نرم افزار ...)
كارشناس  آموزش: اين كارشناس  وظيفه آموزش كاربري و سرپرستي سيستم هاي معاونت بهداشتي و افزايش سطح علمي كارمندان معاونت بهداشتي در حوزه 
IT را دارد.

* آموزش كاربران سيستم هاو سرويس هاي معاونت بهداشتي  ( تهيه جزوات، برگزاري كلاسهاي آموزشي و...)

*شناسايي نقاط مورد سوال و اشكال كاربران نرم افزارها عمومي- مانند Word و كاربري ويندوز- و تهيه جزوات و دستورالعملهاي لازم

*نيازسنجي برگزاري كلاسهاي توجيهي نرم افزارهاي تخصصي معاونت بهداشتي توسط كارشناسان پيمانكار و پيگيري برگزاري آن

*برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف براي كاركنان معاونت بهداشتي  و غير آن

*برگزاري دوره هاي آموزشي براي كارشناسان IT

*بروز رساني تابلوهاي اعلانات و محتويات صفحات وب سايت IT


كارشناس سخت افزار: اين كارشناس  وظيفه نيازسنجي، تهيه و نگهداري تمامي  رايانه ها، قطعات جانبي و تجهيزات سخت افزاري را دارد.

شرح وظايف :

*تهيه مشخصات و شناسنامه براي تمامي كامپيوترها و بروز رساني آنها

* ارائه سرويس به سيستم ها و تجهيزات معيوب (تعمير آنها در صورت امكان در درون واحد و در  غير اينصورت ارسال آنها جهت تعمير و پيگيري آن )

*شناسايي نياز به رايانه يا قطعات جانبي و ارائه مشخصات كامل جهت خريد 

*نگهداري انبار سخت افزار معاونت بهداشتي  (تامين نيازهاي جاري)

*مسوليت جابجايي رايانه ها در سطح معاونت بهداشتي


كارشناس  تحقيق و توسعه: اين كارشناس  وظيفه مطالعه و شناسايي نيازمنديهاي  حوزه IT و بررسي طرح هاي پيشنهادي را به عهده دارد.

شرح وظايف:

*بررسي نيازمنديهاي زيرساختي IT

*بررسي پيشنهادهاي IT و امكان سنجي آنها

*بررسي پيش نيازهاي اجراي طرح هاي تصويب شده

*اجراي آزمايشي طرح هاي تصويب شده

*مطالعه و بررسي بر روي كارهاي انجام شده در معاونت هاي ديگر

*مطالعه موضوعات جديد

  

كارشناس مديريت سايتها: اين كارشناس  مسول نگهداري و مديريت سايتهاي معاونت بهداشتي مي باشد.

شرح وظايف:

*نگهداري و بروز رساني سيستم ها و سرويس هاي سايتها ( بروز رساني ويندوزها، آنتي ويروس ها، نرم  افزارهاي عمومي و اختصاصي)

*نصب نرم افزارهاي مورد نياز همكاران  و پاسخگويي به سوالات

* راه اندازي سرويس هاي جديد در حوزه مديريت سايت ها

 

 

  
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
83
Powered by DorsaPortal