۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگي: منصور منصورزاده

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه اي 

تلفن: 37227940

.....................................................................................................

 رئوس برنامه هاي در دست اجراي بهداشت حرفه اي :

 

*بهداشت كشاورزي

 *تربيت بهگر (ايستگاه امداد)

 *كنترل ومقابله با صدا در محيط كار

 *بهسازي كارگاههاي قالي بافي روستايي (بقا)

 *بازرسي هدفمند بهداشت حرفه اي

 *بهداشت حرفه اي درمعادن

 *طرح بازنشتگي پيش از موعد مشاغل سخت وزيان آور

 *ارگونومي در محيط كار

 *بهداشت پرتوكاران (پرتوهاي غيريونيزان) صنايع

 *ساماندهي روشنايي محيط كار

 *سلامت ، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماندها

 *خدمات بهداشت حرفه اي بيمارستانها

 *نظارت بر عملكرد شركت هاي بهداشت حرفه اي شهرستانهاي تحت پوشش دانشكده
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
723
Powered by DorsaPortal