۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
معرفي معاون فني

نام ونام خانوادگي

دكتر يوسف جنتي

عنوان پست

معاون فني

سوابق اجرايي

تلفن


فكس


 

پست الكترونيكي


 
 

شرح وظايف

 

·1 همكاري با معاون بهداشتي در زمينه شناخت مسائل محلي و منطقه اي و بررسي  راه هاي عملي رفع تنگناها و حل مسائل

·2 همكاري با معاون بهداشتي در زمينه آشنايي كامل با برنامه هاي كشوري و انتخاب مناسب ترين روشها و اجراي آنها در منطقه

·3 مشاركت در انتخاب فني - تخصصي متقاضيان استخدام و بكارگيري و تمهيدات لازم براي بقا و استمرار تامين نيروي انساني و كارآمد

·4 برقراري هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي تابعه معاونت و ساير واحدهاي دانشگاه

·5 جلب هماهنگي هاي ساير بخشهاي موثر در سطح سلامت جامعه و فعاليتهاي بهداشتي

·6 برقراري مكانيزم هاي لازم براي جلب مشاركت مردم و سازمانهاي غير دولتي در تمام سطوح فعاليتها (برنامه ريزي- اجرا- نظارت (

·7 برنامه ريزي و هماهنگي  براي ايجاد واحدهاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط كشوري

·8 همكاري  در آموزش  نيروي انساني پزشكي كه براي كارآموزيهاي ميداني به واحدهاي تابعه معاونت اعزام  مي شوند

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/13
تعداد بازدید:
986
Powered by DorsaPortal